ZAPISZ SIĘ NA ZAJĘCIA

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój adres e-mail (wymagane)

Twój numer telefonu (wymagane)

Jeśli posiadasz kartę partnerską, zaznacz, którą:
FitProfitMultiSport PlusOK SystemNie posiadam karty

Podaj datę i godzinę zajęć, na które chcesz się zapisać

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w Sprawie Ochrony Osób Fizycznych w Związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych i w Sprawie Swobodnego Przepływu Takich Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku nazywanym dalej Rozporządzeniem informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: METRODOM Seweryn Karliński, z siedzibą w Łodzi (90-266), ul. Wschodnia 74, NIP: 7262375845, REGON: 100307480. Procesorem Pani/Pana danych jest: JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI, z siedzibą w Łodzi (92-415), ul. Mieszka I 1, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Okręgowy w Łodzi (Plac Dąbrowskie 5, Łódź), NIP: 7282338534, REGON: 472616681, która jest właścicielem marki Lejdis Studio.
2. ADO prowadzi operację przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, mail, numer telefonu.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji usługi i zapisu na zajęcia oraz wysyłania Pani/Panu informacji handlowych i marketingowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim
5. Pani/Pana dane mogą być powierzone podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz ADO
6. ADO nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
10. Posiada Pani/Pan prawo do:
1. żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3. przenoszenia danych
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zwanego dalej PUODO
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@lejdisstudio.com

Ważny komunikat od właściciela sieci Lejdis Studio Polska!
Szanowni Państwo,
w związku z niepokojącymi sygnałami w sprawie wprowadzania klientów w błąd odnośnie zwrotów wpłat na kursy i zajęcia otwarte z powodu wciąż trwającego remontu w Lejdis Studio Plac Wolności 2 informujemy, iż firma obsługująca studio na Placu Wolności 2 zgodnie z informacjami zawartymi na stronie https://placwolnosci.lejdisstudio.com to:
Metrodom
Seweryn Karliński
90-266 Łódź, ul. Wschodnia 74
NIP: 7262375845
Numer telefonu: 515 051 806
Wszelkie pytania o zwroty prosimy kierować pod podany wyżej numer telefonu. Jednocześnie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za zaistniałą sytuację. Staramy się jako właściciele marki rozwiązać sprawę jak najszybciej, stając w obronie klientów.
Wychodząc naprzeciw naszym klientom serdecznie zapraszamy do naszej głównej siedziby w Łodzi przy ul. Jaracza 40. Wszystkim klientom z Placu Wolności oferujemy rabaty na kursy i zajęcia.
Przepraszamy za zaistniałą sytuację!

KONTAKT DO SZKOŁY (RECEPCJA)

Lejdis Studio Plac Wolności Łódź
Plac Wolności 2
Łódź

mail: plac@lejdisstudio.com
telefon:574295555

KONTAKT DO WŁAŚCICIELA SIECI

ul. Jaracza 40
Łódź

mail (biuro): biuro@lejdisstudio.com
mail (manager sieci): manager@lejdisstudio.com
telefon:504 648 008