Kursy w Lejdis Studio Plac Wolności Łódź

1. Sprawdź tutaj kiedy odbywają się kursy.
2. Wybierz coś dla siebie!
3. Kup kurs ONLINE
4. LUB dokonaj płatności za dany kurs na konto:

METRODOM Seweryn Karliński

Nr konta: 5287 8000 0701 1583 3710 0100 01

5. A następnie wypełnij formularz dołączając potwierdzenie przelewu:

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój adres e-mail (wymagane)

Jeśli posiadasz kartę partnerską, zaznacz, którą:
FitProfitMultiSport PlusOK SystemNie posiadam karty

Twój numer telefonu (wymagane)

Podaj kurs, na który chcesz się zapisać (np. Pole Dance BASIC, 20/07-25/08, pon/śr, godz. 18:00)

Potwierdzenie przelewu

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w Sprawie Ochrony Osób Fizycznych w Związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych i w Sprawie Swobodnego Przepływu Takich Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku nazywanym dalej Rozporządzeniem informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: METRODOM, z siedzibą w Łodzi (90-266), ul. Wschodnia 74, NIP: 7262375845, REGON: 100307480. Procesorem Pani/Pana danych jest: JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI, z siedzibą w Łodzi (92-415), ul. Mieszka I 1, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Okręgowy w Łodzi (Plac Dąbrowskie 5, Łódź), NIP: 7282338534, REGON: 472616681, która jest właścicielem marki Lejdis Studio.
2. ADO prowadzi operację przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, mail, numer telefonu.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji usługi i zapisu na zajęcia oraz wysyłania Pani/Panu informacji handlowych i marketingowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim
5. Pani/Pana dane mogą być powierzone podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz ADO
6. ADO nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
10. Posiada Pani/Pan prawo do:
1. żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3. przenoszenia danych
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zwanego dalej PUODO
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@lejdisstudio.com

UWAGA!

Masz kartę Multisport/FitProfit/OK System/FitSport? W takim przypadku należy wpłacić kaucję – kaucja wynosi 100 zł (jedna nieobecność na zajęciach to pobrane 50 zł). NIE MARTW SIĘ, JEŚLI OPUŚCISZ JAKIEŚ ZAJĘCIA, BĘDZIE MOŻNA ODROBIĆ JE W INNYM TERMINIE, BEZ STRATY KAUCJI.